LAN Tester (FLUKE DTX 1800)

Bakır data kabloları çekimi tamamlandıktan sonra uçları sonlandırılır. Hattın çalışır ve sertifika kurallarına uygunluğu test edilmelidir. LAN Tester bu ölçümü yapar. Hattın uzunluğunu kablo çekim ve priz sonlandırma hatalarını ve kayıpları gösterir rapor eder.