ODTR (EXFO FTB-200)

Fiber optik kablolar çekilip sonlandırma işlemleri (epoxy veya fusion splice) tamamlandıktan sonra ODTR ile test işlemlerine geçilir. ODTR cihazında hattın toplam uzunluğu hat üzerindeki ek sayısı, ek kayıpları ve hattın toplam kayıp değeri gibi bilgiler görülür rapor olarak alınabilir.