21.yüzyıl bilgi ve bilgisayar çağı. Francis Bacon, ”Bilgi, güçtür.” demiş. İnsanlar kurumlar ve devletler tarih boyunca hep güçlü olmak istemiştir. Güçlü insan güçlü kurum güçlü devlet binasının temelinde bilgi vardır ve çok değerlidir.

Yapısal kablolama bilginin saklanmaya ulaşılmasına ve paylaşılmasına ihtiyaç duyulan tüm bireysel ve kurumsal işletmelerde (özel, resmi) ethernet tabanlı bütün sistemlerin ve cihazların bir arada çalışmasını sağlayan yapılardır. Bu yapı küçük(LAN) orta(MAN) ve büyük(WAN) iletişim ağlarını birbirine bağlar. Bundan çok değil 30 yıl önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok şey gerçekleşmiştir. Bugün itibarıyla önümüzdeki 30 yılın sonunda bizi neyin beklediğini bilememekteyiz. Bireysel bir bilgisayar kullanıcısının internete bağlanmasının arkasında insan aklının sınırlarını zorlayan aktif ve pasif donanımlar yazılımlar ve binlerce çalışan bulunmaktadır. Tüm bu sistemlerin en önemli elemanı kablolar (bakır ve fiber optik) ve sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayan yapısal kablolamadır. 

Yapısal kablolama işletmelerin en uzun süre kullandığı yatırımıdır. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı işletmelerin yatırım maliyetlerinin %1'ini oluştururken, iş gücü kayıplarının %90nında bu sistemler suçlu bulunmuştur. Tercih doğru dizayn edilen sertifikalı yapısal kablolamadan taraf olmalıdır. Sertifikalı yapısal kablolama sistemleri kendini kısa zamanda amorti etmek de ve yıllarca sorunsuz çalışmaktadır.

Yapısal kablolamanın temel hizmeti kullanıcının her zaman her yerden kesintisiz ve hızlı iletişim ağlarına bağlanmasını sağlamaktır. Bu bağlantıyla kullanıcı verilerini saklamayı, sakladığı verilere ulaşmayı ve paylaşmayı aynı zamanda yaşamı kolaylaştıran birçok cihazı yönetmeyi ister. Bütün kritik iş uygulamaları ve yaşamı kolaylaştıran cihazların yönetilmesi ancak doğru yapılan ve yapılandırılan network ve yapısal kablolama sistemiyle mümkündür.

Firmamız yapısal kablolama konusunda deneyimlidir. Deneyimlerimizi ihtiyaç sahibi herkesle paylaşabiliriz.